Privacybeleid

Het Casting COLLECTIEF, gevestigd aan Laan van Kronenburg 14,
1183 AS Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens


www.castingcollectief.nl
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
+31 6 29 433 168

Herald Nobel is de Functionaris Gegevensbescherming van casting collectief. Hij is te bereiken via herald@castingcollectief.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Casting COLLECTIEF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, zoals:
  – Showreel
  – Agentschap
  – Naam agent
  – Telefoonnummer en e-mailadres agent
  – Uiterlijke kenmerken
  – Opleiding en ervaring
  – Vaardigheden
  – Foto(s)
  – CV
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Casting COLLECTIEF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Voorkomen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Casting Collectief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een goede selectie te kunnen maken van kandidaten voor een auditie voor TV, film, web of commercials.
 • Om kandidaten uit te kunnen nodigen voor een auditie.
 • Om contactgegevens door te kunnen geven aan de producent of regisseur als je na de auditie geselecteerd wordt, of direct een rol aangeboden krijgt.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Casting COLLECTIEF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Casting COLLECTIEF tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Casting COLLECTIEF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij vragen je jaarlijks om je gegevens te controleren en – indien nodig – aan te passen of aan te vullen.

Als je niet langer ingeschreven wilt staan bij het Casting COLLECTIEF dan kun jij eenvoudig je eigen profiel en gegevens zelf verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Het Casting COLLECTIEF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Casting COLLECTIEF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Casting COLLECTIEF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@castingcollectief.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het Casting COLLECTIEF zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Het Casting COLLECTIEF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Het Casting COLLECTIEF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@castingcollectief.nl